E18 Langangen – Rugtvedt

Konkurransen for utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn pågår. Det er fem prekvalifiserte tilbydere. Det er ventet at kontrakt med totalentreprenør kan signeres i desember. Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer blant annet ny Grenlandsbru. På delstrekningen E18 Lanner-Kjørholt er det varslet planoppstart for etablering av fornminnepark på Herregårdsbekken. Senere i høst varsles planoppstart for detaljregulering av kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E18 Langangen – Rugtvedt

16,5
km
4
felt
2019
planlagt offentliggjøring
2020
planlagt signering

Filmer fra prosjektet

Prosjektfilm og planforslaget for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt