E18 Tvedestrand-Bamble

Utbygging av ny E18 Tvedestrand-Bamble er prioritert av styret i Nye Veier. Planprogrammet er stadfestet og fagutredninger pågår. Arbeidet er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med de seks berørte kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø og Bamble. Det er etablert en egen medvirkningsportal med informasjon om status for arbeidet og komme med innspill i de formelle høringsperiodene. Det er COWI AS som skal utarbeide reguleringsplanen for Nye Veier. Se egen link til medvirkningsportalen i menyen nedenfor.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid