E18 Arendal – Grimstad

Kommunedelplanen for E18 Dørdal–Grimstad ble vedtatt høsten 2019. Nye Veier og Arendal og Grimstad kommuner har siden 2020 samarbeidet om verdioptimalisering for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Hensikten har vært å finne løsninger som vil muliggjøre en prioritering av utbygging av strekningen. Det ble i verdioptimaliseringsprosjektet pekt på en løsning med å gå i dagens trase fra Harebakken til Gjømle og med tunnel gjennom Frivolddalen. Høsten 2021 ble det iverksatt et forprosjekt for å vurdere realismen i gjenbruk av dagens E18. Arbeidet er ventet avsluttet i juni 2022. Dette arbeidet vil ikke påvirke den formelle statusen til kommunedelplanen. Erverv og innløsning av boliger vil ikke skje før det eventuelt startes en reguleringsprosess for strekningen.

Hold deg oppdatert