Arbeidet med bruene og tunnelene

Ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt er en viktig etappe fra Oslo til Kristiansand som vil gi en sammenhengende firefelts motorvei. I 2022 er det flere byggetrinn både på bruene og tunnelene som skal på plass.
Den nye Grenlandsbrua

Utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen er et komplekst prosjekt med store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet er i rute og det blir høy aktivitet i 2022. Det er godt synlig at veien tar form og særlig byggingen av Grenlandsbrua innebærer spektakulære arbeidsoperasjoner over Frierfjorden.

I juni begynner arbeidet med byggingen av tårnet til den nye Grenlandsbrua. Dette landemerket vil gå parallelt med og på vestsiden av den eksisterende Grenlandsbrua, som er Norges høyeste skråkabelbro. Den nye brua vil matche den eksisterende i dimensjoner og utforming, og den blir om lag 600 meter lang og om lag 150 meter høy. Arbeidet med tårnet til den nye Grenlandsbrua vil pågå frem til juni 2023.

 

 

Avansert teknologi

De er utført avansert steinkutting over utløpet til Kjørholttunnelen. Spesialutstyr med avansert og unik teknologi ble benyttet for å redusere risikoen ved operasjonen. Det er viktig å få rene og sikre kutt i fjellet og det er viktig å ha god teknologi som sørger for dette. I tillegg til steinkutting, arbeides det på innsiden av Kjørholttunnelen med å gjøre den klar som plattform for den senere brobyggingen. Det er her broelementene skal skyves ut fra, en etter en, til de danner den nye Grenlandsbrua.

 

 

Stor aktivitet med bruer og tunneler

Det er stor aktivitet nordøst i Langangenområdet. I dette området bygges to nye tofeltstunneler ved Blåfjell. Her kom den sørlige tunnelåpningen av den 80 meter lange vestlige tunnelen til syne allerede i mars. Den andre tunnelen gjennom Blåfjell blir 370 meter lang og det forventes gjennomslag i juni. I tillegg skal det jobbes med å få på plass bropilarene til en 400 meter lang bru ved Langangen. Dette arbeidet vil pågå fra juni til november i år.

Bilder