E18 Tvedestrand – Bamble

Nye Veier skal bygge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Forslag til reguleringsplan var høsten 2021 ute til offentlig ettersyn og høring i de berørte kommunene. Det pågår arbeid med verdioptimalisering. Nye Veier har lagt fram to konsepter, et med utgangspunkt i reguleringsplanforslaget fra 2021 og et konsept med vekt på mer gjenbruk av dagens vei. Hold deg oppdatert i prosjektet ved å lese "Siste nytt fra prosjektet".

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
4
felt
8
kommuner i samarbeid