Nye Veier presenterte to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble

De siste månedene har Nye Veier arbeidet med verdioptimalisering, og har nå to konsepter klare som grunnlag for å komme fram til et løsningsforslag for ny vei: optimalisering av reguleringsplanforslaget for strekningen som foreligger fra 2021, og mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.

Konsept gjenbruk pr. 29. april 2022. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier har hatt jevnlige møter med kommunene og øvrige myndigheter underveis, og opplever at dette har vært nyttig og konstruktivt.  I styremøtet med det interkommunale plansamarbeidet den 29.april, ønsket Nye Veier å gi kommunene, regionale-, og statlige organer en orientering om de to konseptene. Både Nye Veier og Sweco ser et stort potensial for mer gjenbruk av både eksisterende veikorridor og veien som ligger der i dag.

 

Konsept optimalisert reguleringsplanforslag 2021, pr. 29.april 2022. Illustrasjon: Nye Veier

Nye Veier presiserte at de ikke klare til å komme med en anbefalt løsning om grad av gjenbruk eller modifisert løsning per nå, men at det endelige løsningsforslaget antakelig vil være en kombinasjon av de to konseptene.

For mer informasjon, les pressemeldingen her.

Bilder