E39 Sørvest

Nye Veier har i sin portefølje ansvar for utbygging av E18/E39 mellom Vige i Kristiansand og Sandnes i Rogaland. Dagens E39-strekning er 208 kilometer, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny europavei er forventet å bli vesentlig kortere enn dagens. Strekningen er delt opp i følgende parseller: E18/E39 Vige – Kristiansand vest, Kristiansand vest – Mandal øst, Mandal øst - Mandal by. Mandal – Lyngdal vest og Lyngdal vest – Sandnes. Kartillustrasjonen viser hvilke korridorer som er regulert (rød linje). Resterende er under utredning.

Siste nytt

6. mars 2018 Vår første trainee

Marte Drageset er blitt en del av E39-staben.

22. februar 2018 Fire tilbydere er kvalifisert

Fire tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om entreprisen på E39 fra Mandal øst til Mandal by.

16. januar 2018 Prosjekt presentert på nytt

Konkurransen om å bygge ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er tilbake i markedet.

Dette er delprosjektene til E39

Aktive delprosjekter i utbyggingsområdet:

Animasjoner fra prosjektområdet