E39 Herdal – Røyskår

Nye Veier har planlagt detaljreguleringsplan for strekningen mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. Planen ble vedtatt av kommunen i juni 2020. Korridoren gjennom Lyngdal kommune er omlag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst og går vestover til et planlagt planfritt kryss på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, og bro over elva Lygna. Byggestart er planlagt til 2021, og forventet ferdigstillelse i 2024.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E39 Herdal – Røyskår

Fire
felt
110
km/t
2021
planlagt byggestart
2024
forventet ferdigstillelse

Ny E39 har betydning for mange