Nyttige innspill til områdeplanen

Nye Veier har fått inn seks innsigelser og 43 merknader i høringsrunden til områdeplan for E39 mellom Mandal og Lyngdal. – Vi skal nå gå gjennom innspillene vi har fått. Vurderingen og arbeidet med innsigelsene og merknadene er viktig for å utvikle enda bedre løsninger for E39 gjennom Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

De seks innsigelsene kommer fra Statens vegvesen Sør og Fylkesmannen i Agder.

Fylkesmannens innsigelser er knyttet til temaene kartlegging av naturmangfold. Statens vegvesens innsigelser er knyttet til utbygging av veier inn til den nye E39, og byggegrensen for den nye motorveien. Nye Veier behandler nå alle høringsinnspill som kom inn i høringsperioden.

Merknadene i høringsrunden kommer fra foreninger, naboer og enkeltpersoner. Merknadsnotatet vil legges ved planforslaget som skal politisk behandles i høst og innspillene følger plansaken videre.

Nye Veier har som ambisjon å legge fram prosjektets endelige forslag til områderegulering for politisk andre gangs behandling i de tre kommunene i løpet av november 2019.

Samlede innspill i høringsrunden.