Den vedtatte reguleringsplanen

Reguleringsplanene for ny E39 mellom Bue og Ålgård er vedtatt av kommunestyrene i Bjerkreim og Gjesdal.