Vi kartlegger tekniske anlegg

En viktig del av planleggingen er å skaffe detaljert informasjon om tekniske anlegg, som kan bli berørt av ny E39 mellom Bue og Ålgård. Legg inn dine tekniske anlegg i løsningen nedenfor.

Har du private tekniske anlegg?
Nye Veier planlegger for bygging av ny E39 mellom Bue og Ålgård. Vi ønsker å høre fra deg som har private tekniske anlegg på din eiendom. Dette inkluderer ikke kommunale anlegg. Gjennom ditt bidrag i kartleggingen kan vi ta hensyn til anleggene når veien bygges. Registreringen er frivillig, men gjennom ditt bidrag hjelper du oss å planlegge arbeidene slik at dine anlegg blir minst mulig påvirket. Dette gjelder både miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn.

Hva skal hensyntas og registreres?

1) Private vannbrønner og borehull,

2) septiktank og minirenseanlegg,

3) fordrøyningsanlegg for overvann, vann- og avløpsledninger,

4) oljetanker

5) annet, eksempelvis energibrønner.

Vi ønsker også å ta prøve av vannkvaliteten i alle drikkevannsbrønner før veianlegget starter. Da vil det være tryggere for begge parter dersom du mener at det skjer endringer med vannkvaliteten underveis. Dette kommer vi tilbake til i 2023.

Hvordan registrere?
Du bruker kartløsningen nedenfor.
Du har mulighet til å registrere dine anlegg frem til 26. april, 2022.

Dersom det ikke er mulig for deg å gjennomføre en digital registrering, eller du trenger støtte for å gjennomføre registrering kan du kontakte

Krishnan Kavungal Anat 469 04 900

Kristin Eeg 924 64 739 hverdager mellom kl. 9 -15.

Eksempel for registrering:

  • Først må du gi ditt samtykke til at opplysningene som du deler, håndteres i tråd med personvernerklæringen som vises ved å klikke på den blå tekst. Heretter kan du registrer navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, gårds- og bruksnummer.
    Hvis ikke du er kjent med eget gårds- og bruksnummer kan du finne eiendommen din i kartet og avlese opplysningene der, står med rød skrift.
  • Velg anlegg du ønsker å registrere i nedenstående fem kategorier. Velg en eller flere.
    Eksempel: Private vannbrønner / borehull
  • Finn eiendommen i kartet ved å skrive inn adressen i søkefeltet eller søk deg frem i kartet. Bruk zoom funksjonen og marker anleggets omtrentlige plassering ved å klikke i kartet og markere med
  • Skriv inn opplysninger om anlegget i feltet "Eventuelle kommentarer".
  • Tilsvarende som eksempel over gjøres for de andre anlegg man har på eiendommen. Vær oppmerksom på at eiendommen må finnes på nytt i kartet, for hver kategori. Anlegg man ikke har, trenger ikke kvitteres ut.
  • Trykk "submit" når du er ferdig med å legge  inn alle opplysningene