Kontaktpersoner

 

 

 

Kjetil Medhus,
leder planprosesser
epost: kjetil.medhus@nyeveier.no eller på telefon 482 07 856

 

Ole-Terje Mosvold Pedersen
rådgiver for grunnerverv, 
epost: ole-terje.pedersen@nyeveier.no eller på telefon 481 53 068

 

Geir Gjervan,
kommunikasjonsrådgiver,
epost: geir.gjervan@nyeveier.no  eller telefon 908 79 108