E39 Eigersund - Bue

Nye Veier har ansvar for planlegging, bygging og drift av ny E39 mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Ny E39 blir trafikksikker, firefelts nasjonal hovedvei med fartsgrense 110 km/t. Veien reduserer antall ulykker, gir vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytter Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo