Nytt strekk på E39 er vedtatt

Lyngdal kommune vedtok detaljreguleringsplanen for E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune. – Dette er et viktig vedtak for realiseringen av hele E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Bedre trafikksikkerhet og kortere reise er viktig med nye E39.

Dette sier Harald J. Solvik, som er prosjektsjef i Nye Veier. Konkurransen for bygging av den ti kilometer lange strekningen blir lyst ut etter sommerferien. Arbeidet med å velge totalentreprenør tar cirka ni måneder. Da kan anleggsarbeidet starte sommeren 2021.

- Ny E39 vil bety mye for mange trafikanter, som kjører mellom Kristiansand og Stavanger. Dette er en strekning med mange ulykker og mange omkomne. Midtdeler, slakere svinger og bakker og bedre sikkerhet utenfor kjørebanene kommer til å redusere konsekvensene av ulykkene. Det er et godt resultat av motorveien, sier Solvik.

Plandokumentene vedtatt av Lyngdal kommune

Vedtaket i Lyngdal kommune er viktig for den helhetlige utviklingen av ny E39. Nye Veier holder god fremdrift på byggingen mellom Kristiansand og Mandal. På de to kontraktene med AF Gruppen og Hæhre går fremdriften, som planlagt.

For E39 mellom Mandal i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune ble områdereguleringen vedtatt denne våren. Her legges det opp til behandling av reguleringsplanen i løpet av våren 2021.

Fra vest arbeider Nye Veier med en detaljreguleringsplan for E39 mellom Bue og Ålgård. Endelig vedtak på denne reguleringsplanen er knyttet til vedtak på den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård.

Nye Veier overtar planleggingen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård når den statlige kommunedelplanen er vedtatt. Da starter arbeidet med realisering av ny firefelt gjennom vestlige deler av Agder og sørlige deler av Rogaland.