E136 Dombås – Vestnes

Strekningen ble overført til Nye Veier i Nasjonal transportplan for perioden 2022 – 2033. Strekningen er viktig for transportnæringen og ulykkesbelastet. Det er lav fremkommelighet, dårlig veistandard og mange kryss og avkjørsler. Det er skredfare og problemer med framkommelighet særlig på vinterstid. Nye Veier har innledet dialogen med kommunen og vært på befaringer.

Kontaktinfo