E6 Kolomoen – Moelv

Nye Veier har bygd ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og bygd som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200 000 innbyggere. Første delstrekning på 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar ble åpnet 8. oktober 2019. Andre delstrekning mellom Kåterud og Brumunddal (18 km) ble åpnet 1. juli 2020 og i desember 2020 åpnet nye 13 km mellom Brumunddal og Moelv.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo

Fakta om E6 Kolomoen – Moelv

43
km
110
km/t
9
min redusert reisetid
4
felt
2020
åpner