Fakta om E6 Kolomoen – Moelv

Nye Veier Veistrekningen er 43 km og er bygget som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Hele strekningen ble åpnet i 2020.
Fremdrift

2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) høsten 2019
2020 – delåpning Kåterud – Brumunddal (19 km) sommeren 2020
2020 - delåpning Brumunddal - Moelv (12 km) oktober 2020
2020 - åpning av Moelvkrysset desember 2020 

Fakta
 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplankryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen ble tatt i bruk – 1300 boliger ble kartlagt som støyutsatt

E6 KOLOMOEN – ARNKVERN

Utbyggingen ble utført av Hæhre Entreprenør AS. Delstrekningen Kolomoen – Kåterud (12 km) åpnet høsten 2019. Kåterud – Arnkvern (7 km) åpnet sommeren 2020. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Totalentreprisen for Kolomoen – Arnkvern omfattet også bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelvei.

Reguleringsplanen bygget på kommunedelplanen som ble vedtatt av Miljøverndepartementet i april 2013. Relatert til utbyggingen vedtok Kongen i statsråd i januar 2016 å endre grensene for Åkervika naturreservat. 

E6 ARNKVERN – MOELV

Utbyggingen ble utført av Veidekke Entreprenør AS. Delstrekningen Arnkvern – Moelv ble ferdigstilt i 2020. Strekningen var 24 km. Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke.