E6 Øyer – Otta

Nye Veier har gjennom Stortinget sin behandling av Prop. 110 S (2018-2019) fått ansvaret med å planlegge, videreutvikle og bygge ny E6 fra Øyer til Otta. Veistrekningen er ca. 90 kilometer og går gjennom kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Nye Veier har startet på arbeidet med reguleringsplaner for E6-strekningen Øyer - Frya i Øyer og Ringebu kommuner, og for E6-strekningen Sjoa - Otta i Sel kommune. Planarbeidet blir gjennomført i samarbeid med kommunene.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
2019
tildelt Nye Veier
90
km
5
kommuner