Ny E6 fra Roterud til Storhove

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet med en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
23
km
Fire
km tunnel forbi Lågen
Gjenbruk
av dagens vei
Kryssing av Lågen sett nordfra med Lillehammer by i bakgrunnen