Åpner snart konkurransen om E6 Kvænangsfjellet

I fjor overtok Nye Veier ansvaret for å bygge ny E6 over Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark fylke. Nå åpnes snart konkurransen om å bli entreprenør og rådgiver for det viktige byggeprosjektet i Nord-Norge.

Den 24 kilometer lange fjellovergangen går mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Troms og Finnmark fylke. Veien er ofte stengt om vinteren på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. Dette gjør at det ofte er kolonnekjøring, og at veien er stengt i både korte og lengre perioder. Når det skjer, er det bare en omkjøringsmulighet og det er via Finland, en omvei på nesten 70 mil og åtte timer ekstra kjøretid.  Å få en bedre, tryggere og mer forutsigbar fremkommelighet i vinterhalvåret er hovedgrunnen til at Nye Veier nå bygger ny E6 over Kvænangsfjellet.


Flere konkurranser

Nå er Nye Veier på jakt etter entreprenør og rådgiver til prosjektet. Konkurransen om totalentreprisen blir lyst ut i løpet av våren, på vanlig måte i EU-supply.

– Dette blir en spennende jobb i et til tider tøft, arktisk miljø. Vi håper mange viser interesse og kommer med tilbud når konkurransen lyses ut, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier.

For å komme raskt i gang med planprosessen, har Nye Veier allerede lyst ut en rådgiverforespørsel. Frist for å komme med tilbud er 20.03.20. Det vil også bli lyst ut en konkurranse for supplerende grunnundersøkelser. Også denne utlysningen kommer i EU-supply i nær fremtid.


Om prosjektet:

  • Total kostnadsramme: ca. 1,6 milliarder kroner.
  • Antatt kontraktsverdi: 1 milliard kroner
  • Konkurransen utlyses: våren 2020
  • Planlagt kontraktsignering: Desember 2020
  • Prosjektet består av to tunneler: Gjennom Mettevollia (ca. 2,1 km) og gjennom Kvænangsfjellet (ca. 3,5 km)

 

Har du spørsmål om prosjektet eller konkurransen, kan du ta kontakt med prosjektleder Steinar Rask:
steinar.rask@nyeveier.no
476 16 808

 

Bilder