E6 Trøndelag

Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut firefelts E6 med doble tunnelløp fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 108 km. Her blir det i størst mulig grad lagt til rette for en hastighet på 110 km/t. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som ble samlet til ett fylke 1. januar 2018, med nærmere 500 000 innbyggere.

Siste nytt

Strekningene

E6 Trøndelag er ett av fire utbyggingsområder i Nye Veier. Dette er strekningene vi bygger ut:

Videoer

Her finner du videoer for E6 Ranheim-Åsen og E6 Ulsberg–Melhus sentrum. Merk at videoene er produsert mens Statens vegvesen var utbygger (før 1. januar 2016). Nye Veiers optimalisering av strekningene kommer derfor ikke fram. Etter hvert som reguleringsarbeidet blir fullført, og veilinjene kan "låses", vil vi lansere nye videoanimasjoner.

Vi skal bygge ut

108

kilometer vei