E6 Berkåk - Vindåsliene

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Berkåk i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er 16 km og går stort sett i jomfruelig terreng. Det blir fire kjørefelt og fartsgrensen er hovedsakelig 110 km/t. Planen er å starte byggingen i løpet av 2023 og åpne veien for trafikk i 2025. E6 Berkåk-Vindåsliene er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene. Etter at Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 ble Ulsberg-Vindåsliene delt i to entrepriser: Nedgård-Berkåk og Berkåk-Vindåsliene.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo