E6 Ranheim–Værnes

Nye Veier bygger ny E6 fra Ranheim til Værnes. Veistrekningen er 23 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart er i 2020, og hele strekningen er planlagt ferdig 2025. Hold deg oppdatert i byggefasen, slik at du får en trygg og forutsigbar reise. Vi sender pushvarsel om planlagte hendelser via Facebook Messenger. Vi sender også ut jevnlige nyhetsbrev via e-post, der du får mer detaljert informasjon og nyheter om prosjektet. Følg oss også gjerne på Facebook og Twitter.

Hold deg oppdatert

23
km
110
km/t
4
Felt
2025
Åpner