Fakta om E6 Ranheim–Værnes

E6 Ranheim–Værnes bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp. Den nye motorveien skal bygges samtidig som trafikken skal gå som normalt på dagens E6.

Ferdig vei vil bestå av tre tunneler med doble tunnelløp, fem nye kryss og nye broer over flere vassdrag, der nye broer over Homla og Stjørdalselva ved Sandfærhus er de største konstruksjonene. Ny veilinje med økt hastighet til 110 km/t og firefelts veg vil redusere reisetiden opp mot fem minutter (fra 18 til 13 min.) Firefelts vei, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge.

Den nye veien vil være av stor nytte og betydning for næringsutviklingen i området rundt blant annet Sveberg Handels- og Næringspark, som er under utbygging. 

Bompengeutredningen ble lagt fram i april 2017 og godkjent av alle berørte kommuner samt Fellesnemda for de sammenslåtte trøndelagsfylkene. I mai 2018 ble bompengeproposisjonen godkjent av Stortinget med klart flertall.

Entreprenør: ACCIONA Construction
Rådgiver: Rambøll Norge AS