Samfunnsansvar og HMSK

Samfunnsansvar og HMSK står sentralt i Nye Veier sin virksomhet – både i egne operasjoner og i forholdet til leverandører.

Kravene til etisk standard hos alle våre samarbeidspartnere er høye. Hvordan kan hele bransjen jobbe for å oppfylle 0-visjonen på skader og ulykker både i gjennomføringsfasen, og når vi setter trafikk på de nye veiene? Leverandørens oppfyllelse av kravene må dokumenteres i prekvalifiseringen, og selskaper som ikke verifiserer egen praksis i gjennomføring vil ikke kunne få kontrakt med Nye Veier.

Nye Veier stiller krav om minimum 50 % faglærte håndverkere og minimum 7 % lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Vi skal også ha LO-koordinatorer på alle våre prosjekter. I tillegg stilles det krav til dokumenterte og implementerte HMSK-prosesser og instrukser basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart.

Varsling

Nye Veier har prosedyre for varsling, og en fungerende varslingskanal. Les mer om vår varslingskanal.

Sist oppdatert: april 20, 2017