Styreprotokoller og off. info

Denne oversikten oppdateres fortløpende i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger.

STYREMØTER:

Styremøte 18. januar 2016 – Protokoll 2016-01

Styremøte 26. februar 2016 – Protokoll 2016-02

Styremøte 16. mars 2016 – Protokoll 2016-03

Styremøte 18. april 2016 – Protokoll 2016-04

Styremøte 11. mai 2016 – Protokoll 2016-05

Styremøte 8. juni 2016 – Protokoll 2016-06

Styremøte 26. august 2016 – Protokoll 2016-07

Styremøte 9. september 2016 – Protokoll 2016-08

Styremøte 26. september 2016 – Protokoll 2016-09

Styremøte 24. oktober 2016 –  Protokoll 2016-10

Styremøte 29.- 30. november 2016 –  Protokoll 2016-11

Styremøte 16. desember 2016 –  Protokoll 2016-12

Styremøte 24. januar 2017 – Protokoll 2017-01

Styremøte februar – Protokoll 2017 -02 (U. off. jf. offl §13, jf rrevl §15)

Styremøte 23. februar 2017 –  Protokoll 2017-03

Styremøte 21. mars 2017 – Protokoll 2017-04

Styremøte 24. april 2017 – Protokoll 2017-05

Styremøte 30. mai 2017 –  Protokoll 2017-06

Styremøte 20. juni 2017 –  Protokoll 2017-07

Styremøte 28. juni 2017 –  Protokoll 2017-08

Styremøte 6. juli 2017 –  Protokoll 2017-09

Styremøte 22. august 2017 – Protokoll 2017-10

Styremøte 18. september 2017 – Protokoll 2017-11

Vedtekter for Nye Veier AS –  Link til dokument

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamling 2. juni 2016: Signert protokoll
– Vedlegg 1: Lederlønnserklæring: Last ned
– Vedlegg 2: Fullmakt ordinær GF: Last ned

Ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2016: Signert protokoll

Generalforsamling 19. juni 2017: Signert protokoll

ÅRSBERETNINGER:

Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisors beretning 2015

Nye Veiers årsrapport For 2016

Revisjonsberetning 2016

Sist oppdatert: desember 9, 2017