Styret

Styreleder

Rolf G. Roverud

Rolf Roverud driver i dag egen rådgivnings-/konsulentvirksomhet i tillegg til styrearbeid og andre verv.  Foruten å være styreleder i Nye Veier AS har han styreverv i blant annet Kolumbus AS og Flytoget AS.  Han har tidligere vært konsernsjef i Scana Industrier ASA, visekonsernsjef i NSB AS og innehatt flere høyere lederstillinger i Saga Petroleum AS. Roverud har økonomiutdannelse fra RDH (nå Universitetet i Stavanger) og mastergrad fra BI.

Styremedlem

Eli Giske

Eli Giske er utdannet Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Hun driver i dag egen virksomhet med fokus på rådgivning og styrearbeid. I tillegg til å være styremedlem i Nye Veier AS, er Giske i dag styremedlem i Itera ASA, Ruter AS, Ambita AS og USBL, samt styreleder i Espire AS. Hun har tidligere erfaring fra styrene i bl.a. Multiconsult ASA, Powel ASA, IKT-Norge AS, Eidsiva Vekst AS og Baneservice AS. Giske har tidligere vært CFO i EVRY ASA, ErgoGroup AS og EDB Business Partner ASA.

Styremedlem

Eva Nygren

Eva Nygren er utdannet arkitekt fra Chalmers Universitet i Gøteborg. Hun driver i dag egen virksomhet hvor hun tilbyr styre- og konsulentoppdrag. I tillegg til Nye Veier har Nygren styreverv i JM AB, Troax AB, Ballingslöv International, Uponor Oy, Nobelhuset og Universitetet i Umeå. Hun har mange års erfaring fra teknikk konsulentbransjen, blant annet som VD i Sweco Sverige og konsernsjef i Rejlers. Frem til august 2016 var Nygren  investeringsdirektør i Trafikverket i Sverige.

Styremedlem

Harald V. Nikolaisen

Harald V. Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han er utdannet siv. ing. fra NTNU og har mastergrad fra BI. Han har omfattende prosjekt- og ledelseserfaring fra Jernbaneverket, Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil. Han er styremedlem i Bygg21, Nye Veier AS og Baneservice AS og leder referansegruppa for BIs senter for byggenæringen.

Styremedlem

Dag Morten Dalen

Dag Morten Dalen er prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og omfattende forsknings- og utredningserfaring knyttet til offentlig styring og regulering innen sektorer som samferdsel, energi og helse. Foruten å være styremedlem i Nye Veier AS, er Dalen for tiden leder av Nettverk for private høyskoler i Norge, leder av det europeiske rådet til AACSB og medlem av det internasjonale rådet til handelshøyskolen LUISS i Roma.

Ansatte representant

Magne A. Buaas Bye

Magne A. Buaas Bye er født i Trondheim og utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har jobberfaring som blant annet fullmektig hos namsfogden i Oslo, advokatfirma i Kristiansand og Kristiansand tingrett. Før han begynte i Nye Veier jobbet han hos Statens vegvesen i Kristiansand. Utover rollen som ansattrepresentant i styret for Nye Veier AS, innehar han pt. verv som varamedlem i selskapene, Heinsa AS, Fjellanger Widerøe AS og Pumatec AS.

Ansatte representant

Åshild Bruun-Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen er utdannet Byggingeniør fra UiA og jobber nå som Kvalitetsrådgiver hos NyeVeier på prosjekt E18 Tvedestrand-Arendal. Videre er hun Bedriftsgruppeleder i NITO og forhandlingsleder i SAN. Hun har bakgrunn fra Statens vegvesen som tunnelkoordinator, kontrollingeniør på vei og byggeleder arkeologi. Hun er også gruppeleder for FrP i Aust-Agder Fylkesting og Arendal Bystyre. Bruun-Gundersen sitter i styret i følgende virksomheter: Returkraft AS, Agder Renovasjon IKS, Arendal Eiendom KF. Hun er varamedlem i KS Hovedstyre, FrP sentralstyre og Aust-Agder Næringsselskap AS.

Ledelsen

Adm.dir

Ingrid D. Hovland

Dir. økonomi, finans og virksomhetsstyring

Nils Ravnaas

Dir. kontrakt og anskaffelser

Bjørn Børseth

Dir. teknologi og utbyggingsstrategi

Anette Aanesland

Dir. planprosesser og samfunnskontakt

Finn Aasmund Hobbesland

Prosjektdirektør E18 Grimstad-Langangen

Magne Ramlo

Prosjektdirektør E6 Kolomoen-Moelv

Øyvind Moshagen

Sist oppdatert: desember 7, 2016