Relatert prosjektside: E6 sør: Ulsberg–Melhus

Mindre jordbeslag i Trøndelag

– Vi vil sannsynligvis beslaglegge mindre jord enn det som er oppført i reguleringsplanene, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.

I en artikkel i Adresseavisen om jordbeslag og veibygging sør for Trondheim, påpeker Vatnan at Nye Veier fortsatt er i startfasen i dette planleggingsarbeidet. Men blant mulighetene som vurderes for jordvern er brattere skråninger langs nye E6, slik at mindre dyrka mark blir berørt.

Som kjent ønsker Nye Veier også å ta ut krysset på Ler, samt flytte Skjerdingstad-krysset lenger mot nord, til Hofstad. Begge disse kryssene i Melhus kommune er i dag planlagt på dyrka mark, og et foreløpig anslag viser at endringene kan spare over 100 dekar, opplyser NV-ledelsen.

Les Adressa-saken her 

Hvorfor vest for Gaula?

Nye Veier får fra tid til annen spørsmål om hvorfor ikke nye E6 gjennom Mehus blir lagt på østsiden av Gaula, framfor den valgte vest-traséen?

Det korte svaret er jordvern. Fylkemannen i Sør-Trøndelag har gjort det klart at E6 øst er helt uaktuelt, fordi utbygging her vil beslaglegge tre ganger mer dyrka jord enn det vestlige alternativet.

Se video av E6 gjennom Melhus (Røskaft-Skjerdingstad- etter dagens plan.