E18 Langangen-Grimstad

Strekningen E18 Langangen – Grimstad er et av de fire utbyggingsområdene i Nye Veier. Dette er prosjektene i utbyggingsområdet:

Det pågår reguleringsplanarbeid for strekningen. Planen er ventet vedtatt før sommeren 2018. Veistrekningen er på ca 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og 6 tunneler på tilsammen ca 9 km. Rambøll Norge AS har oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for veistrekningen. Følg oss på Facebook

e18langanngenrugtvedt

Kontrakten for utbygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt 10.mai 2017. Den 16,5 km lange veistrekningen åpnes desember 2019. Facebook

e18rugtvedtdordal

Nye Veier bygger 23 km ny firefelts motorvei og 14 km fylkesvei på veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal. 16.desember 2016 ble det inngått kontrakt mellom Nye Veier og AF Gruppen AS. Kontrakten er Nye Veier sin første totalentreprisekontrakt. Veistrekningen åpnes oktober 2019. Følg oss på Facebook

20160512-E18_Tvedestrand-Arendal_N250-Oversiktskart

Prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler består av rehabilitering av nåværende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Prosjektet er en del av den helhetlige E18-utbyggingen gjennom Telemark. Styret i Nye Veier har tildelt Hæhre Entreprnør AS kontrakten og etter planen signeres kontrakt 10.juli. E18 vil være stengt i prosjektperioden.

Sist oppdatert: desember 11, 2017