E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier har i sin portefølje ansvar for utbygging av E18/E39 mellom Vige  i Kristiansand og Sandnes i Rogaland.
Strekningen er delt opp i følgende parseller:

  • E18/E39 Vige – Kristiansand vest ( Kommunedelplan vedtatt i Statens Vegvesens regi )  se Statens vegvesens side:  LINK
  • E39 Kristiansand vest – Mandal øst ( Reguleringsplanarbeid pågår )
  • E39 Mandal øst – Vigeland (kommunedelplan vedtatt i Statens Vegvesens regi. Videre prosess vurderes av Nye Veier vinteren 2017) se Statens vegvesens side: LINK
  • E39 Vigeland – Lyngdal vest ( Kommunedelplan vedtatt høsten 2016 i Statens vegvesens regi )  se Statens vegvesens side: LINK
  • E39 Lyngdal vest – Sandnes ( Kommunedelplanarbeid pågår i SVV regi )   se Statens vegvesens side: LINK

 

Kontakt oss:

Konstituert prosjektdirektør Asbjørn Heieraas, tlf. 975 63 620

Besøksadresse: Tangen 76, 4608 Kristiansand

Nye Veier varslet den  3. juni 2016 oppstart av reguleringsplanarbeid på strekningen E39 Kristiansand vest-Søgne øst. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for E18/E39 Vige – Volleberg, stadfestet av Kommunal og moderniseringsdepartementet 26.februar 2016.

Sist oppdatert: februar 28, 2017