E6 Mjøsregionen

E6 KOLOMOEN – MOELV – LILLEHAMMER – ØYER SØR

Veistrekningen blir totalt 80 km og er estimert til å koste ca. 20 milliarder kroner.

Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200000 innbyggere. Det passerer i dag 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn på strekningen, alt ettersom hvor på strekningen vi måler.

Kontakt oss

Henvendelser fra publikum om pågående anleggsarbeider:

  • Hæhres nabokontakt/varslingstelefon: 40 55 15 06 (Kolomoen – Arnkvern)
  • Veidekkes nabokontakt/varslingstelefon: 92 47 14 93 (Arnkvern – Moelv)

Nye Veier:

  • Prosjektdirektør: Øyvind Moshagen, 992 43 558
  • Utbyggingssjef E6 Kolomoen – Arnkvern: Kåre Nordsjø, 982 04 217
  • Utbyggingssjef E6 Arnkvern – Moelv: Jarle Kristian Tangen, 924 57 020
  • Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Rune Kjøs, 915 17 254
  • Besøksadresse: Vangsvegen 73, 2317 Hamar

Kolomoen – Moelv

Delstrekningen Kolomoen – Moelv skal sluttføres i 2021. Strekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. Strekningen går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Hedmark fylke.

Moelv – Lillehammer – Øyer sør

Delstrekningen Moelv – Lillehammer – Øyer sør er 37 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen er en del av Nye Veiers portefølje, men det er ikke bestemt når det blir byggestart.

Sist oppdatert: desember 8, 2017