E6 Trøndelag

Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på drøyt 10 mil. Med dette skal sikkerheten styrkes og trafikkavviklingen bedres. Prosjektet vil stimulere til vekst og utvikling i en region som samles til ett fylke fra 1. januar 2018, med ca. 450 000 innbyggere. Da Nye Veier overtok ansvaret for E6-utbyggingen etter Statens vegvesen, var prosjektet kostnadsberegnet til om lag 28 milliarder kroner. Nye Veiers ambisjon er å redusere kostnadene med 20 prosent. Etter optimalisering av prosjektet er nå det samlede kostnadsanslaget på ca. 25,5 milliarder kroner (E6 nord: 11,2 mrd. E6 sør: 14,3 mrd.) E6 nord er prioritert for snarlig utbygging, og tilbudskonkurranse er planlagt høsten 2017, med sikte på byggestart i første del av 2019. Det er ennå ikke bestemt når nye E6 sør får byggestart, men sannsynlig byggeperiode er 2022–2027. For mer informasjon, videoer og reguleringsplaner, gå inn på de to strekningene under kartet:

E6 nord, Ranheim–Åsen
E6 sør, Ulsberg–Melhus

 

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Prosjektdirektør:
Johan Arnt Vatnan
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

E6 nord, Ranheim–Åsen

Prioritert for snarlig utbygging av Nye Veier. E6 nord går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for strekningen Ranheim–Værnes, mens det for Kvithammar–Åsen er godkjent kommunedelplan.

E6 sør, Ulsberg–Melhus

Utbyggingen (61 km) er prioritert for utredning, og omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. E6 sør er så langt planlagt med 6 tunneler, 18 bruer og 9 trafikkmaskiner.

Sist oppdatert: april 21, 2017