Nye Veier har prioritert dette prosjektet for utbygging, med følgende delstrekninger:

• Ranheim–Værnes (23 km)
• Kvithammar–Åsen (20 km)

E6 nord berører kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for Ranheim–Værnes, mens kommunedelplan er godkjent for Kvithammar–Åsen.

Slik de foreløpige planene ser ut, blir det bygd 5 tunneler, med Forbordsfjelltunnelen som den lengste (7,6 km i to løp). Dessuten anlegges 20 bruer og 8 toplanskryss. Masseoverskuddet er beregnet til 5 millioner kubikkmeter.

Nye Veier driver betydelig optimalisering av prosjektet med flere uavhengige analyser. Det arbeides også med kostnadsbegninger, gjennomførings- og kontraktstrategi.

Bompengeutredningen ble lagt fram i april 2017 og godkjent av alle berørte kommuner, samt Fellesnemda for de sammenslåtte trøndelagsfylkene. Stortingsvedtak ventes i høstsesjonen, i likhet med veiutbyggingsavtalen fra Samferdselsdepartementet.

Nye Veier har valgt å dele opp Ranheim–Åsen-utbyggingen i to kontrakter:

Kontrakt 1: Ranheim–Værnes*

 • Utlysning/prekvalifisering i desember 2017
 • Valg av entreprenør sommeren 2018, samhandling i 2018/19
 • Tidlig oppstart Ranheim–Reitan, med delåpning 2021
 • Oppstart Reitan–Værnes, høsten 2019
 • Ferdigstillelse Reitan–Værnes, sommeren 2024

Kontrakt 2: Kvithammar–Åsen

 • Utlysning/prekvalifisering sommeren 2018, etter valg av entreprenør Ranheim–Værnes
 • Valg av entreprenør på nyåret 2019, med samhandling i 2019
 • Oppstart ved årsskiftet 2019/20
 • Ferdigstillelse ved årsskiftet 2024/25

*Integrert samhandling
Ranheim–Værnes-kontrakten blir den første i Nye Veier som baseres på integrert samhandling mellom byggherre, totalentreprenør og rådgivere. Denne kontraktsformen skal i korthet:

 • utvikle forpliktende, tillitsbasert fellesskap
 • utnytte samlet kompetanse i alle prosjektfaser
 • gi full åpenhet om planer og kalkyler
 • unngå «bedriftshemmeligheter»
 • sørge for kontinuerlig konflikthåndtering
 • legge opp til samlokalisering for kortest mulig beslutningslinjer

Nye Veier
Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Utbyggingssjef:
Jørund Gullikstad
jorund.gullikstad@nyeveier.no
+47 90760929

Video: Ranheim-Åsen (før optimalisering)

Sist oppdatert: januar 22, 2018