Felles bransje- og leverandørdag 23. april 2018

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier inviterer til felles bransje- og leverandørdag på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 23. april 2018.
Last ned deltakerliste og presentasjoner samlet her! Se nederst for individuelt nedlastning.

 

Store infrastrukturprosjekter vil bli «rullet ut» under bransje- og leverandørdagen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 23. april. Statens vegvesens prosjekter landet rundt, på riks- og fylkesveier, vil bli presentert. Det samme vil de kommende prosjektene til Bane NOR og Nye Veier.

I tillegg vil topplederne fra de tre arrangørene presentere utfordringer og endringer i det norske vei- og jernbanemarkedet.

Blant annet vil langsiktig utvikling, byggherre- og leverandørstrategier, bransjeutvikling, klimakrav og kontraktstørrelser være blant temaene som blir belyst.

Arrangementet vil være beregnet for et nordisk leverandørmarked.

Program for dagen: 

11.30: Registrering og enkel servering.

12.00: Utfordringer og endringer i det norske vei- og jernbanemarkedet.
           - Langsiktig utvikling.
           - Byggherre- og leverandørstrategier.
           - Bransjeutvikling.
           - Klimakrav.
           - Kontraktstørrelser.

13.30:   Pause.

13.45:  Jernbane: Kommende oppgaver.
            - ERTMS.
            - Vedlikehold, fornying.
            - Investeringsprosjekter.

14.45: Pause.

15.00: Nye Veiers prosjekter.

15.30: Kommende oppgaver på riks- og fylkesveier.

17.00: Mingling og servering av tapas.

Møteleder er Nye Veiers kommunikasjonssjef Christian Altmann.


Påmeldingen er stengtDeltakerliste

Deltakerliste - Bransjedagen 2018

 

Presentasjoner i PDF

Nr. 1 Gorm Frimannslund_Bane NOR

Nr. 2 Ingrid Dahl Hovland_Nye Veier

Nr. 3 Terje Moe Gustavsen_SSV

Nr. 4 Henning Scheel_Bane NOR

Nr. 5 Kai-Tore Rønold_Bane NOR

Nr. 6 Knut Darre Christiansen_Bane NOR

Nr. 7 Bjørn Børseth_Nye Veier

Nr. 8 Helge Eidsnes_SSV Region vest

Nr. 9 Kjell Inge Davik_SSV Region sør

Nr. 10 Berit Brendskag Lied_SSV Region midt

Nr. 11 Per Morten Lund_SSV Region øst

Nr. 12_ Torbjørn Naimak_SSV Region nord

Bilder