Felles bransjedag 2. mai 2019

Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier inviterer til bransjedagen 2019 på Scandic hotell St. Olavs Plass, Oslo.

Det skal først og fremst handle om felles utfordringer i det norske veg- og jernbanemarkedet. I lys av at Oslo er miljøhovedstad i 2019, vil også miljø bli ekstra vektlagt på årets bransjedag. Innledningsvis stiller vi spørsmål om hvordan byggherrene skal oppfylle kravene til klima og miljø i Nasjonal Transportplan (NTP).

I tillegg vil topplederne fra de tre arrangørene presentere utfordringer og endringer i det norske vei- og jernbanemarkedet.

Tid: 2. mai 2019
Sted: Scandic hotell St. Olavs Plass, Oslo

Foreløpig program for dagen:

11.30: Registrering og enkel servering

12.00: Velkommen

12.10: Åpningsforedrag

12.40: Pause

12.50: Statens Vegvesen v/ Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

13.20: Nye Veier v/ Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland

13.50: Bane NOR v/ Konsernsjef Gorm Frimannslund

14.20: Pause

14.30: Paneldebatt

15.15: Mingling og og besøk av stand

Møteleder er Torild Lid Uribarri, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

Påmeldingen er stengt

Bilder