Fremtidens utslippsfrie anleggsplass – Opptak av webinar 20. mars 2023

Se opptaket i reprise her.

 

Fremtiden er utslippsfri, også på anleggsplassene

 

Forbered deg på overgangen til utslippsfrie anleggsplasser! I dette webinaret vil du:

 • Bli kjent med status for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren
 • Forstå hvilke utfordringer som må løses i fremtiden.
 • Få muligheten til å stille spørsmål til sentrale aktører.

 

Fullstendig program:

Når

Hvem

Hva

09:00 – 09:05

Henrik Kyte Assmann, Nye Veier

 • Velkommen og kort om agendaen.

09:05 – 09:20

Heikki Eidsvoll Holmås, EBA

 • Utslippsfrie anleggsplasser, EBAs ambisjoner og betraktninger

09:20 – 09:30

Nye Veier

 • Bakgrunnen for kunnskapsprogrammet.

 

09:30 – 09:45 (inkl. 5 minutter Q&A)

Sintef

 • Evaluering av støtteordning og piloter.

09:45 – 10:00 (inkl. 5 minutter Q&A)

Norconsult

 • Krafttilgang for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren.

 

10:00 – 10:10 Beinstrekk

 

 

10:10 – 10:25 (inkl. 5 minutter Q&A)

Vista analyse

 • Samfunnsøkonomiske betraktninger om pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser.

10:25 – 10:40 (inkl. 5 minutter Q&A)

Multiconsult

 

 • Kraftproduksjon langs infrastruktur.

 

10:40 – 11:00 (inkl. 5 minutter Q&A)

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier

 • Refleksjoner rundt funnene og tanker om fremtiden.

11:00

Programleder

 • Takk for i dag.