Leverandørkonferanse 12. september 2018

Nye Veier arrangerte en leverandørkonferanse på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo 12. september 2018.

Nye Veiers kommende prosjekter skal presenteres for entreprenørselskaper, større underleverandører og rådgivere. Det vil i tillegg bli muligheter for samtaler og møter med sentrale medarbeidere i prosjektene. Drift og vedlikehold vil også være et sentralt tema, og vil bli grundig presentert i en egen sesjon.

Arrangementet vil være beregnet for et internasjonalt leverandørmarked.

Program:

 08.15-09.00 – registrering, enkel servering

 09.00: Velkommen til leverandørkonferanse

 09.15 – 09.30: Dette er Nye Veier status høsten 2018 ved adm. direktør Ingrid Dahl Hovland

 09.30 – 10.50: Nye Veiers kommende prosjekter - Nye Veiers prosjektdirektører

 10.50 – 11.30: Pause

 11.30 – 12.00: Driftskontrakt for vei og elektro - direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Anette Aanesland

 12.00 – 12.30: Slik gjør Nye Veier sine anskaffelser - direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth

 12.30 – 13.15: Mingling, muligheter for samtaler med prosjektene

13.15 - 15.00   Eget arrangement for drift og vedlikehold

Nye veier inviterer interesserte driftsaktører til dialog om en landsdekkende driftskontrakt for vei og elektro.  Vi vil presentere driftsstrategi og konkrete forslag til form, innhold og risikodeling i driftskontrakten.
Vi ønsker tilbakemeldinger i eller rett etter møtet.  

       Agenda:   • Introduksjon og mål for utvikling av drift i Nye veier.
                       • Konkurranse- og kontraktsform
                       • Struktur og innhold i teknisk beskrivelse
                       • Pris- og insentivmodell
                       • Avslutning

Presentasjoner samlet:

Norsk versjon

Bilder