Presentasjoner Leverandørkonferanse E18 Langangen-Grimstad 10. oktober 2019

Nye Veier presenterte kommende konkurranser E18 Langangen-Grimstad 10. oktober 2019

Det var stor interesse for leverandørdagen 10. oktober om kommende konkurranser i utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad!

I november går Nye Veier ut med en konkurranse om utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt. På leverandørdagen vil vi orientere om hvordan kontrakten bygges opp og de ulike arbeidspakkene kontrakten består av. I tillegg blir det orienteringer om tidsplan for arbeidet med videre reguleringsplan og prosjektering for E18 Dørdal-Grimstad og en gjennomgang av hvordan Nye Veier gjennomfører konkurranser.

Fra Nye Veier deltok prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, utbyggingssjef E18 Langangen-Rugtvedt, direktør for kontrakt og anskaffelser m. fl.

 

Presentasjoner på norsk

 

Deltakerliste

 

 

Great interest in Nye Veier’s Vendor Conference on the 10th of October, 2019. The tender contract for constructing the E18 Langangen-Grimstad genda. 

In November, Nye Veier will announce the tender for the building of a new E18 through Porsgrunn, E18 Langangen-Rugtvedt. At the Suppliers Conference, we will describe how the contract is structured and what it consists of. In addition, there will be briefings of the preliminary timeline for the process on further zoning and planning for E18 Dørdal-Grimstad and a review of how Nye Veier is conducting competitions.

 

Presentations in English

Bilder