Workshop om klima 23. januar 2018

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen?

Nye Veier og ZERO ønsker dialog og samarbeid om hvordan løse denne utfordringen og inviterer derfor til seminar og workshop den 23. januar om hvordan kutte utslipp fra veibygging. Hvilke teknologier og materialer er tilgjengelig i dag? Hvordan ser mulighetene ut framover? Hva kan bedriften din bidra med? Workshopen vil fokusere på å finne frem til konkrete løsninger for å få ned utslippene fra veibygging i dag og på lengre sikt.

Målgruppe: Leverandører, teknologimiljøer, entreprenører, rådgivende ingeniører, akademia og materialprodusenter.

Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging er dette workshopen for deg.
Tid: 23. januar kl 09.15 – 15.15
Sted: Oslo
Lokaler: Gamle Museet, Dronningensgate 4

09:15 Velkommen
v/ Sigrid Hansen-Tangen i Nye Veier og Marius Holm i ZERO

09:30 Hva har klimamålene i Parisavtalen å si for anleggssektoren?
v/ Guro Hauge i ZERO

09:45 Klimamål i kommende anbud og verdens mest klimaeffektive vei
v/ Nye Veier

10:00 Mulige utslippskutt i veibygging, både innsatsfaktorer og direkte utslipp. Presentasjon av nytt faglig underlag til workshopen
v/ Nora Omdal Scholdager i Niras

10:30 Oppstart gruppearbeid om klimaløsninger
Gruppene skal identifisere mulig klimaløsninger og hva som skal til for å implementere disse. Inndeling av grupper vil være basert på ulike materialgrupper, maskiner og tverrfaglige grupper innen tunnel, vei i dagen og bro.

11.30 Lunsj

12.15 Gruppearbeid fortsetter

13.15 Pause

13.30 Ny gruppeoppgave: Fordypning i utvalgte klimaløsninger

14.30 Oppsummering i plenum med mulighet for innspill

15.00 Veien videre

15.15. Slutt

 

Påmeldingen er stengt

Bilder