Folkemøte E6 Nedgård – Vindåsliene

Nye Veier inviterer til folkemøte om ny E6 fra Nedgård til Vindåsliene. Forlengelse av strekningen i sør, grunnerverv og reguleringsplanforslaget for Skogheim-Fossum er blant temaene på møtet.

Mye har skjedd i E6-prosjektet som opprinnelig strakk seg fra Ulsberg til Vindåsliene. Blant annet har Samferdselsdepartementet overført strekningen Nedgård-Ulsberg til Nye Veier, hvilket betyr at forslaget som Nye Veier tidligere måtte legge til sides på grunn av for høye kostnader nå er tilbake. Hva gjør Nye Veier med dette nå? Dette vil bli presentert på folkemøtet som Nye Veier arrangerer i Rennebuhallen tirsdag 07.12.21. Det vil også bli gitt en generell statusoppdatering fra prosjektet, informasjon om grunnerverv og en presentasjon om reguleringsplanforslaget for E6 Skogheim-Fossum som er på høring.

I tillegg til Nye Veier, vil ordføreren i Rennebu kommune og Rambøll (som er Nye Veiers rådgiver i prosjektet) være til stede på møtet og kan svare på ev. spørsmål.

Møtet blir holdt i Rennebuhallen. Dersom du har symptomer på korona, ber vi om at du ikke møter opp. Møtet vil bli streamet, slik at du kan se det digitalt. Opptak av møtet vil bli lagt ut på nyeveier.no i etterkant av møtet. 

 

Tid: 07.12.21. kl. 17.30 – 19.00
Sted: Rennebuhallen
Lenke til streaming: Legges ut her 07.12.21

 

Klikk her for å lese mer om E6 Nedgård - Berkåk

Klikk her for å lese mer om E6 Berkåk - Vindåsliene 

Bilder