Digitalt folkemøte: Høring av reguleringsplanforslag E6 Storhove – Øyer

Det blir avholdt digitalt informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget for E6 Storhove – Øyer tirsdag 28. april 2020 kl. 19:00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål til de som jobber med prosjektet.

Møtet ble gjennomført digitalt via Internett. Presentasjon finner du på medvirkningsportalen fra onsdag 29. april.

Gi dine innspill til nye E6!

Mer detaljert informasjon og mulighet for å gi innspill til planen finner du ved å trykke på knappen under