Digitalt folkemøte og åpen kontordag for E6 Roterud - Storhove 29. og 30. september

Nye Veier legger til rette for bred medvirkning fra alle berørte, blant annet gjennom digitale medvirkningsportaler, folkemøter og åpne kontordager.

Digitalt folkemøte 29. september kl. 18.00

Møtet vil foregå i Microsoft Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen, og alle er velkomne til å delta.

Mer detaljert informasjon om prosjektet, påmelding kontordag og mulighet for å gi innspill til planen finner du i medvirkningsportalen for prosjektet. 

 

Åpen kontordag med påmelding: 30.09.20 fra 12.00-18.00.

Sted: Lillehammer kommune,  Storgata 51, eget møterom

Kontaktperson: Ingrid Røv, e-post: Ingrid.Rov@afgruppen.no, tlf: 97 96 02 64

 

Her vil det bli anledning til å stille spørsmål til de som jobber med prosjektet. Ta kontakt og avtal møtetidspunkt med Ingrid! Det legges opp til ca en halvtime per person.