Digitalt folkemøte om E6 Kvithammar-Åsen

Nå er reguleringsplanen for Kvithammar-Åsen, Levanger-parsellen, ute på høring. I den forbindelse ønsker Nye Veier velkommen til digitalt folkemøte og åpen kontordag.

Reguleringsplan for E6 Kvithammar – Åsen, parsell Levanger, er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. I den forbindelse arrangerer Nye Veier et åpent folkemøte onsdag 9. juni. Her vil vi gi en generell orientering om planforslaget, vise hvordan dere kan bruke merknadsportalen, si noe om planprosessen videre og hvordan dere kan medvirke.

Nye Veier arrangerer møtet, men har også med seg representanter fra rådgivergruppen og kommunen.

Digitalt møte
På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt på Microsoft Teams. Det skal være enkelt å logge seg på, og du kan stille spørsmål underveis ved å bruke chatten. Det gjør du på som på bildet vist ovenfor (klikk på bildet for å få det i stor versjon)

Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet. Send da en e-post til e6kaa@selberg.no. Merk e-posten med «Folkemøte Levanger 09.06».

Vi minner om at dette er et møte som er åpent for alle. Vi må derfor holde oss på et overordnet nivå, og kan ikke gå inn i enkeltsaker. Dersom du ønsker å snakke med oss alene, er du hjertelig velkommen til åpen kontordag 17. juni på rådhuset i Levanger. Der vil vi være fra klokken 9 til 15. Du forhåndsbestiller tid ved å kontakte Siri Hegre. Se kontaktinfo lenger nede. 


Digitalt folkemøte
Tid: 09.06.21 klokken 18.00-19.30
Sted: Microsoft Teams. 

Opptak av møtet og presentasjonen som ble vist blir lagt ut i etterkant av møtet. Åpen kontordag
Tid: 17.06.21 klokken 09.00-15.00
Sted: Rådhuset i Levanger
Forhåndsbestill møtetid ved å kontakte Siri Hegre
E-post: siri.hegre@nyeveier.no
Telefon: 993 57 353


På denne siden finner du reguleringsplanforslaget og tilhørende dokumenter.
Frist for å komme med merknader er 01.07.21.


Du finner mer informasjon om planforslaget, prosjektet og reguleringsprosessen på www.e6kaa.no

Bilder