Digitalt folkemøte om ny E6 forbi Støren

Nye Veier ønsker velkommen til digitalt folkemøte om ny E6 forbi Støren.

I desember 2020 presenterte Nye Veier et nytt alternativ for E6 forbi Støren. Forslaget går ut på å legge veien i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. Dette alternativet ble utarbeidet etter at det kom inn mange høringsuttalelser på reguleringsforslaget der det foreslås å legge E6 hovedsakelig i dagens trasé forbi Støren, men med nordgående trafikk i tunnel og sørgående i dagsone nord for brua over Gaula.

Nye Veier har jobbet med begge alternativene for å se på mulige konsekvenser ved begge løsninger. Norconsult fikk i oppdrag å utarbeide en rapport som sier noe om hva flytting av E6 inn i Mannfjellet kan bety for Støren, både med tanke på næringsutvikling, arealutvikling og for Støren som tettsted. Nå er rapporten klar og vi vil presentere funnene i møtet. Ordfører i Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, og daglig leder i NiT Midtre Gauldal, Aina Reppe, vil også holde innlegg, og de kan svare på ev. spørsmål. Kommunedirektør, Alf-Petter Tenfjord, vil også være til stede i møtet og kan svare på spørsmål.  

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt på Microsoft Teams. Det er enkelt å logge seg på, og du kan stille spørsmål underveis ved å bruke chatten. Det gjør du på denne måten:


Klikk på bildet nedenfor for å se det i større versjon. 


Tid:
30.06.21 klokken 18.00 – 20.00
Sted: Microsoft Teams. 

OBS: det blir gjort opptak av det digitale folkemøtet. Det legges ut på nyeveier.no etter møtet.

E6 forbi Støren er en del av prosjektet E6 Korporalsbrua – Gyllan.

Bilder