Digitalt informasjonsmøte om anleggsarbeid på Stavsjøfjell

Vi begynner nå neste fase av Stavsjøfjell E6 Ranheim – Værnes. I den forbindelse ønsker vår entreprenør, Acciona, velkommen til digitalt informasjonsmøte.

I de kommende ukene vil neste fase for E6 på Stavsjøfjell bli iverksatt. I den forbindelse arrangerer vår entreprenør, Acciona, et åpent, digitalt informasjonsmøte torsdag 18. mars. 

Her vil de kort presentere planen og si litt om hvordan dette kan påvirke omgivelsene i tiden fremover. Møtet vil være sentrert rundt støy relatert til anleggsfasen og tunnelinnslaget.

På grunn av situasjonen med korona, blir møtet holdt digitalt. Det vil bli satt av tid for besvaring av spørsmål, og det vil være mulig å skrive spørsmål i løpet av møtet ved bruk av chatten. Du kan også sende inn spørsmål i forkant av møtet. Send da en e-post til slyngholm@acciona.com. Merk e-posten med «Informasjonsmøte 18.03».

Ettersom dette møtet er åpent for et større publikum vil det ikke ha mulighet til å diskutere enkeltsaker. Møtet blir holdt på et overordnet nivå. Dersom du ønsker å snakke med Acciona på tomannshånd, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Sondre Lyngholm på slyngholm@acciona.com.


Digitalt informasjonsmøte:
Tid: 18.03.21 klokken 17.00-18.30

Bilder