E16 Kongsvinger - E6

Følg det digitale folkemøtet her:

Sendingen starter kl. 18.00