Folkemøte og åpenkontordag om E6 Nedgård – Toset

Nye Veier ønsker velkommen til folkemøte og åpen kontordag om planprogrammet for E6 Nedgård – Toset i Rennebu kommune.

1. februar varslet Nye Veier oppstart av reguleringsplanarbeid for E6 Nedgård – Toset og la planprogrammet ut på offentlig høring. I den forbindelse vil det bli holdt et folkemøte tirsdag 1. mars. Møtes holdes i Rennebuhallen, som det første fysiske møtet på lang tid.

I møtet vil vi gi en kort statusoppdatering fra prosjektet og si noe om veien videre. Det blir en gjennomgang av planprogrammet og informasjon om planprosessen. Nye Veier og Rambøll, Nye Veiers rådgiver i prosjektet, vil være til stede i folkemøtet. Ordfører Ola Øie deltar også.

Det blir mulig å stille spørsmål på folkemøtet, men vi ber om at de er på et overordnet nivå. Har du spesifikke spørsmål som kun gjelder deg, er du velkommen til åpen kontordag 3. mars. Her må du bestille tid på forhånd. Se informasjon lenger nede.

 

Les mer om planoppstart for E6 Nedgård – Toset
Her finner du planprogrammet
Ta en titt i vår digitale medvirkningsportal. Her kan du også sende inn innspill dersom du ønsker det.

 

Folkemøte
Tid: 01.03.22 klokken 18.00-19.30
Sted: Rennebuhallen

 

Åpen kontordag
Tid: 03.03.22 klokken 08.30-16.00
Sted: Rådhuset i Rennebu
Påmelding: Send e-post til siri.hegre@nyeveier.no eller ring 993 57 353

Bilder