Folkemøte og åpne kontordager om E6 Gyllan-Kvål

Konsekvensutredningen for E6 Gyllan-Kvål er på høring, og i den forbindelse arrangeres det folkemøte og åpne kontordager på Melhus.

Nye Veier har fått i oppdrag å bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål, og i den forbindelse er det utført en konsekvensutredning (KU) for alle alternative traseer. KU, og Nye Veiers anbefaling om hvilken trasé som bør bygges, er på høring frem til 29.05.22. I denne perioden kan alle gi innspill til KU og traséanbefaling.

På folkemøtet 11. mai vil Nye Veier presentere konklusjonene fra KU, forklare bakgrunnen for traséanbefalingen og si noe om prosessen videre. Dette blir et fysisk møte, men man kan også se det digitalt.

I etterkant av folkemøtet blir det holdt to åpne kontordager på rådhuset, der man kan snakke om konkrete saker og spørsmål som kun angår den enkelte. Her må man bestille møtetid på forhånd, se mer informasjon om hvordan lenger nede i saken.

Nye Veier har gitt en anbefaling
Kommunestyret i Melhus kommune fastsatte planprogrammet for E6 Gyllan-Kvål 1. juni 2021. Med fastsatt planprogram ble det bestemt hvilke traséalternativ som skulle konsekvensutredes.

Her kan du lese mer om hvordan Nye Veier jobber med KU.

Basert på funnene i KU har Nye Veier kommet med en anbefaling om å gå videre med alternativskombinasjonen 1.2B + 2.1. Denne traseen gir høyest samfunnsøkonomisk nytte og den beste veitekniske løsningen, og den er best mht. massebalanse, anleggsgjennomføring, klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø.

KU på høring
KU og Nye Veiers anbefaling er ute på offentlig ettersyn og høring. Det betyr at alle kan komme med formelle høringsinnspill innen fristen som er 29.05.22. Deretter sendes saken til kommunen for politisk behandling og trasévedtak, som trolig blir i september.

Les mer om hvordan du kan gi innspill.

I Medvirkningsportalen kan du se alle traséalternativene og gi innspill.

Folkemøte  
Tid: 11. mai 2022 kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kultursalen på Melhus. Møtet vil også bli streamet. 
Det vil bli lagt ut opptak av møtet i etterkant. 
Her kan du se opptak av møtet. 

 

Åpne kontordager 
Tid: 12. og 13. mai 2022 kl. 08.00-16.00 
Sted: Melhus rådhus 
Bestill møtetid ved å kontakte Nye Veier v/ Siri Hegre 
E-post: siri.hegre@nyeveier.no 
Telefon: 993 57 353

Bilder