Her kan du se folkemøtet om E6 Kvænangsfjellet

I denne saken finner du opptak av det digitale folkemøtet om E6 Kvænangsfjellet.

Reguleringsplanen for E6 Kvænangsfjellet er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Nye Veier arrangerte derfor, sammen med Rambøll, et digitalt folkemøte onsdag 18.11. Her snakket vi blant annet om bakgrunnen for prosjektet og reguleringen, planprosessen, valgte løsninger og grunnerverv.

Her kan du se opptak av hele folkemøtet (møtet starter ca. åtte minutter uti klippet):

 

Åpen kontordag
Vi minner om at du kan bestille tid til åpen kontordag dersom du ønsker en prat med oss på tomannshånd.


Tid:
 24.11.20 klokken 10.00-17.00
Sted: Nye Veiers prosjektkontor i Oksfjordhamn eller på Teams
Bestill møtetid ved å kontakte Steinar Rask
Epost: steinar.rask@nyveier.no
Telefon: 476 16 808

 

Klikk her for å finne alle dokumenter til planforslaget. Og ta gjerne en titt i vår innsynsløsning. Og her kan du gi dine innspill til reguleringsforslaget.

 

Frist for å gi innspill er 11.12.20

Bilder