Informasjonsmøte og kontordag om ny E6 gjennom Øyer

I forbindelse med varsel om planoppstart og høring av planprogrammet inviterer Nye Veier og Øyer kommune til åpent informasjonsmøte 6. desember kl. 18.00-19.30 i Tretten samfunnshus.

Nye Veier holder «åpent kontor» i NAVs møtelokaler i Tretten samfunnshus 7. desember 2021 mellom kl. 12.00-17.30.
Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Påmelding med navn og ønsket tidspunkt sendes på e-post til e6ofso@asplanviak.no.

Bilder